صفحه اصلی / دل نوشته‌ / چه زیباست همیشه خوب باشی

چه زیباست همیشه خوب باشی

همیشه خوب باش....

شاید خویب نباشه

همشه زیبا باشی؛

اما چه زیباست که:

همیشه خوب باشی …

 

این مطالب را نیز ببینید!

هنوز هم دیروز ها بهترند

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم، ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند...