خانه / کودک و نوجوان (صفحه 2)

کودک و نوجوان

متولی تربیت کیست تلویزیون یا والدین ؟

انگیزه کودکان از نشستن در پای تلویزیون با انگیزه بزرگترها فرق دارد. بزرگترها غالباً برای سرگرمی به تماشای تلویزیون میپردازند، ولی کودکان ضمن اینکه طالب سرگرمی هستند، غالباً برای فهمیدن دنیای اطراف به تلویزیون مینگرند.

ادامه نوشته »