خانه / دل نوشته‌

دل نوشته‌

دل نوشته‌: مجموعه‌ای از متن و عکس نوشته‌های کوتاه ؛ عاشقانه، مناجات و …

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺿﺎﯾﺖ

 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ “ﺭﺿــﺎﯾـــﺖ”
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﻘﺪﺭ،
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻰ
ﺁنوﻗﺖ “ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ”