خانه / دل نوشته‌

دل نوشته‌

دل نوشته‌: مجموعه‌ای از متن و عکس نوشته‌های کوتاه ؛ عاشقانه، مناجات و …

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺿﺎﯾﺖ

 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ “ﺭﺿــﺎﯾـــﺖ”
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﻘﺪﺭ،
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻰ
ﺁنوﻗﺖ “ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ”

برای کسب موفقیتِ بیشتر در زندگی

برای کسب موفقیتِ بیشتر در زندگی

برای کسب موفقیتِ بیشتر در زندگی،

همیشه مشکلاتی که با آنها مواجه شدید را به فراموشی بسپارید .

اما هرگز “درسهایی” که آن مشکلات به شما یاد دادند را فراموش نکنید.

 

روی ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺕ ﺳﺮ ﭘﻮﺵ ﻧﮕﺬﺍﺭ

روی ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺕ ﺳﺮ ﭘﻮﺵ ﻧﮕﺬﺍﺭ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ،ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻗﻠﺒﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺜﻞ :

ﺧﺪﺍ

 

 

اگر کسی طاقت دیدن سعادت شما را نداره

برای کسانی که به شما حسادت میکنند،
اینگونه دعا کنید:

پرودگارا …
اگر کسی طاقت دیدن سعادت مرا ندارد،
چنان به او سعادت بده که سعادت مرا از یاد ببرد …