خانه / حدیث گراف (صفحه 10)

حدیث گراف

کلمات قصار و عکس و پوسترهای زیبا و ارزشمند معرفتی و مذهبی

لایه باز psd مذهبی

دوست هر انسانى خرد اوست

دوست هر انسانى خرد اوست

پيامبر صلى الله عليه و آله: خردمند، در تنهايى با عقل خويش راضى است و نادان از خويشتن وحشت دارد؛ چرا كه دوست هر انسانى، خرد اوست و دشمنش نادانى او.
خردگرايی در قرآن و حديث، ص 178

 

مشاهد تصویر

 

نرسیدن به آرزو نباید باعث اندوه شود

کوچ کردن نزدیک است

امیرالمومنین علیه السلام:

اگر به آنچه که می‌خواستی نرسیدی
از آنچه هستی نگران مباش

يعنى هر گاه در موردى به هدف خود نائل نشدى، در هر حالى كه نسبت به آن كار هستى اهميت نده، مفهوم اين سخن، جلوگيرى از اهميت دادن و افسوس خوردن نسبت به كارهايى است كه انجام نشده، با اين توضيح كه افسوس خوردن براى از دست رفتن هدف، باعث غم و اندوه است و اين در حال حاضر زيانى است كه هيچ گونه فايده اى بر آن مترتب نمى باشد، بنا بر اين مرتكب شدن چنين كار زيانبارى از نادانى است.

 

مشاهد تصویر