صفحه اصلی / حدیث گراف (صفحه 3)

حدیث گراف

کلمات قصار و عکس و پوسترهای زیبا و ارزشمند معرفتی و مذهبی

لایه باز psd مذهبی

هنگام جمع بودن در گوشی صحبت نکنید

هنگام جمع بودن در گوشی صحبت نکنید

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : هرگاه سه نفر باهم بودید، دونفرتان با یکدیگر در گوشی سخن نگویند تا زمانی که به میان جمع مردم درآیید؛زیرا این کار باعث ناراحتی آن دیگری می شود.

میزان الحکمه۱۲ص۱۶۰

نیکی به همسر

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم:
نزدیکترین شما به من در قیامت کسی است که با همسر خود به نیکی رفتار نماید.
وسائل الشیعه،جلد۱۲،صفحه۱۵۲