خانه / کیمیای سعادت

کیمیای سعادت

کیمیای سعادت مجموعه‌ای است برگرفته از آثار مرحوم علامه طهرانی قدس الله نفسه الزکیه

واقعه عاشورا لازمه وصول سیّدالشّهدا به مقامى بالاتر از امامت‏

نفحات انس

امام علیه‏ السّلام قبل از جریان عاشورا هم امام بودند. امام ناموس عالم خلقت و حقیقت عالم وجود و منشأ همه افاعیل و مفاعیل، هم مؤثِّرات هم متأثِّرات، در عالم کون است. امام مظهر اسماء و صفات کلّیه پروردگار است؛ ولى صحبت در اینجاست که مطالب دیگرى هم هست که آن مطالب از امامت بالاتر است، که خداوند به سیّدالشّهدا خطاب مى‏کند و مى‏فرماید:

ادامه نوشته »

امتناع وصول اهل تسنّن به مقام توحید پروردگار متعال‏

نفحات انس

بنابراین، ولایت عبارت است از: تنها مسیرى که انسان با اتّحاد با آن مسیر- نه فقط شناخت؛ بلکه با وارد شدن در آن مسیر و متّحد شدن با آن- به ذات پروردگار متّصل مى‏شود و توحید بر او کشف مى‏شود. لذا اهل تسنّن هیچ‏وقت نمى‏توانند به مقام توحید برسند، چون ولایت را قبول ندارند و خودشان را در آن قرار نمى‏ده ند و جلو نمى‏ آیند و به آن تمایل پیدا نمى‏کنند، و تا مسئله مى‏خواهد به ولایت برسد براى خودش حریم مى‏گذارد و مقابله مى‏کند. وقتى که مسئله مى‏خواهد به خلفاى غاصب برگردد یک‏دفعه حریم مى‏گذارد و مى‏گوید: «ما اینها را قبول داریم، اینها هم افراد خوبى هستند.» همین‏جا جلوى خودش را بسته است.

ادامه نوشته »

چگونگى وصول به توحید پروردگار

نفحات انس

شناخت پروردگار در مراتب مادون عبارت است از شناخت فعل، بالاتر شناخت صفات، و بالاتر شناخت اسماء، و بالاتر شناخت خود ذات. تا ما حقیقت فعل پروردگار را ندانیم، چطور مى‏توانیم به خالقیّت، رازقیّت و فاعلیّت او اطّلاع پیدا کنیم؟! آن حقیقت فعل وقتى براى انسان مشخّص مى‏شود که مجراى این فعل را بشناسد، و آن مجرا ولایت است.

ادامه نوشته »

کیفیّت ارتباط امام علیه ‏السّلام با عالم وجود

نفحات انس

علومى که ما کسب مى‏کنیم به ‏واسطه او در ذهن ما پیدا شده است، مکارمى که پیدا مى‏کنیم به‏ واسطه اراده او پیدا شده است، تا امام علیه ‏السّلام نخواهد امرى انجام نخواهد شد، تا او نخواهد من الآن نمى‏توانم صحبت کنم، تا او نخواهد من نمى‏توانم به شما نگاه کنم.

ادامه نوشته »