حدیث

فقیه باید جامع دو صفت‏ انذار و بشارت باشد

أمیرالمؤمنین علیه السّلام گفت: شخص فقیه، آن فقیهى که تمام مراتب فقاهت را حآئز باشد، کسى است که مردم را از رحمت خداوندى نومید نگرداند، و از وزش نسیم گوارا و دلنشین که از ناحیه عدل و کرم او مى‏وزد، مأیوس مکند، و از مکر و انتقام خدا ایمن ننماید

ادامه نوشته »

خطبه نهج البلاغه در توصیف قرآن کریم

و سپس خداوند کتاب را بر پیغمبر نازل کرد، در حالیکه قرآن نورى است که چراغهاى فروزان آن خاموش نمى‏شود؛ و چراغى است که شعله ملتهب آن فرو نمى‏نشیند؛ و دریایى است که قعر آن یافته نمى‏شود؛ و راه راستى است که درپیمودن آن گمراهى پیدا نمى‌‏گردد ...

ادامه نوشته »

مردم زمان غیبت از اهل هر زمانی افضل هستند

امام زین العابدین علیه السّلام می فرمایند: غیبت بوسیله دوازدهمین از جانشینان رسول خدا و امامان بعد از او ممتد مى‏ شود. اى ابو خالد! مردم زمان او که معتقد به امامت وى می باشند و منتظر ظهور او هستند، از مردم تمام زمانها بهترند، زیرا خداوند عقل و فهمى به آنها داده که غیبت در نزد آنها حکم مشاهده را دارد!

ادامه نوشته »