خانه / دین و اندیشه (صفحه 4)

دین و اندیشه

بهترین لباس آنست که شما را به یاد خدا بیندازد

بهترین لباس تو، آن لباسى است که تو را از یاد خدا و از انجام وظائف لازم مانع نشود، و بلکه تو را به یاد و سپاسگزارى و اطاعت پروردگار متعال نزدیک کند، و باز تو را واندارد به خود بینى و خود نمایى و زینت دادن خود و افتخار کردن و خودستایى، زیرا اینها همه از آفات دین و سبب قساوت و تیره بودن قلب است.

ادامه نوشته »

قلب خود را به آب خوف و حزن غسل بدهید

و مانند کسى باش که در حالت نزع روح و احتضار است، و یا کسى که در عرصه محشر براى عرض اعمال حاضر شده است، و از آنچه خداوند متعال تو را تکلیف فرموده است از اوامر و نواهى و وعد و وعید، اعراض مکن، و به غیر تکالیف خود مشغول مباش. و قلب خود را به آب خوف و حزن غسل بده.

ادامه نوشته »

سالم ماند از خاطرات سوء با خالص کردن نیت

حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسى که نیتش صاف و درست و صادق است آن شخصى باشد که قلبى سالم و دلى پاک دارد، زیرا که سالم ماندن از خاطرات و اندیشه‏هاى سوء و نامطلوب به هنگام خالص کردن نیت است براى خدا در همه امور و اعمال.

ادامه نوشته »

حفظ و رعایت قلب از غفلت

حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسى که قلب خود را از غفلت و نفسش را از شهوت و عقلش را از جهالت محافظت کند پس در زمره آن طائفه‏اى که بخود آمده و متنبه هستند، داخل شده است. و سپس هر که علم و دانش خود را از هوى و هوس، و دین و آیین خود را از بدعت و عقائد ساخته شده و مالش را از حرام حفظ کند پس او از جمله صالحین است.

ادامه نوشته »

چهار حالت قلب انسان را بهتر بشناسیم

همین طورى که کلمات علائمى دارند که دلالت مى‏کنند بر حالات مختلف که به اقتضاى عوامل مختلف پیدا مى‏شوند از حال رفع و نصب و جر و وقف کلمات: قلوب و دلها نیز به تناسب خود علائم و اعرابهائى دارند، که دلالت‏ مى‏کنند بر ظهور مراتب و مکنونات قلب.

ادامه نوشته »