خانه / استخر

استخر

استخر رفتن برای زنها چه حکمی‌دارد؟

حفظ امنیت بانوان سوال: 1.استخر رفتن برای زنها چه حکمی‌دارد؟ ورزشهای دیگر و به باشگاه رفتن برای آنها چطور؟ 2.شوهر تا چه حد و به چه صورت می‌تواند در مورد پوشش زن و طریقه ارتباط و تکلم او با نامحرم دخالت کند؟ 3.ادله وجوب پوشش صورت زن از نامحرم و …

ادامه نوشته »