خانه / بدعت

بدعت

بدعت

بدعت به معنای وارد کردن یک رفتار در دین است در حالیکه آن رفتار از دین نبوده است و از اینجا روشن میشود اگر این رفتار جنبۀ اعتقادی نداشته باشد گرچه خارج از آموزه های دینی باشد، بدعت به حساب نمی‌آید.

ادامه نوشته »

سر تغییر “حی علی خیر العمل” توسط عمر بن خطّاب

این شخصیّت و روحیّه، به نماز دیدگاه یک عمل تکراری و سمبولیک می‌دهد که برای خالی نبودن جایگاه عبادی دین، خداوند آن را تشریع کرده است! و صد البتّه از نقطه نظر اهمّیت و ارزش نسبت به سایر تکالیف در رتبۀ آخر و پست‌تر قرار دارد تا چه رسد به جنگ و کشورگشایی و فتح بلاد و سلطۀ حکومت مرکزی بر اقطار و اقطاب عالم

ادامه نوشته »

تحریفات عاشورا توسط بنی‌امیّه

از وجوه تبرّک بنی امیه به یوم عاشورا اینکه: دعا و طلب حوایج را در این روز مستحب دانسته‌اند و به جهت این کار مناقب و فضایلی برای این روز به جعل و وضع، افتراء کردند و دعاهایی چند تلفیق کرده، تعلیم عاصیان نمودند تا امر، ملتبس و کار مشتبه شود.

ادامه نوشته »

چرا برای اموات سالگرد می گیرند؟!

فقط باید سنّت احیای ذکر و یاد معصومین علیهم السّلام باقی و پایدار بماند. چرا که افراد با موت خویش و گذران این دنیای فانی به سرای دیگر می‌روند و به دنبال پروندۀ اعمال و رفتار خویش می‌باشند، سالگرد گرفتن هیچ نفعی برای بازماندگان نداشته و صرفاً به اظهار تأسّف و حزن و اندوه منقضی خواهد گشت؛ آری صرف دیدار آشنایان و ارحام دارای ارزش و اعتبار است که می‌توان در مجلس و محفل دیگری آن را انجام داد

ادامه نوشته »