خانه / قلب

قلب

قلب یکی از مهمترین ترین عضله‌های بدن

قلب یکی از مهمترین ترین عضله‌های بدن است، زیرا وظیفه اکسیژن رسانی و ارسال مواد مغذی به تمام بخش های بدن را بر عهده دارد. حال چه می شود که بسیاری از ما کوچک ترین اهمیتی برای آن قائل نیستیم و کمترین اطلاع را از این ارگان بسیار حیاتی داریم. 

ادامه نوشته »

قلب خود را به آب خوف و حزن غسل بدهید

و مانند کسى باش که در حالت نزع روح و احتضار است، و یا کسى که در عرصه محشر براى عرض اعمال حاضر شده است، و از آنچه خداوند متعال تو را تکلیف فرموده است از اوامر و نواهى و وعد و وعید، اعراض مکن، و به غیر تکالیف خود مشغول مباش. و قلب خود را به آب خوف و حزن غسل بده.

ادامه نوشته »

حفظ و رعایت قلب از غفلت

حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسى که قلب خود را از غفلت و نفسش را از شهوت و عقلش را از جهالت محافظت کند پس در زمره آن طائفه‏اى که بخود آمده و متنبه هستند، داخل شده است. و سپس هر که علم و دانش خود را از هوى و هوس، و دین و آیین خود را از بدعت و عقائد ساخته شده و مالش را از حرام حفظ کند پس او از جمله صالحین است.

ادامه نوشته »

چهار حالت قلب انسان را بهتر بشناسیم

همین طورى که کلمات علائمى دارند که دلالت مى‏کنند بر حالات مختلف که به اقتضاى عوامل مختلف پیدا مى‏شوند از حال رفع و نصب و جر و وقف کلمات: قلوب و دلها نیز به تناسب خود علائم و اعرابهائى دارند، که دلالت‏ مى‏کنند بر ظهور مراتب و مکنونات قلب.

ادامه نوشته »