خانه / محبت

محبت

سه اصل خوف، رجاء، محبت

مکنونات قلب اهل عرفان روی سه اساس قرار می‏گیرد: روی خوف و رجاء و محبت. اما خوف: پس آن اثر و فرع علم است. و اما رجاء: پس آن فرع و نتیجه حصول یقین است. و اما محبت: پس آن در اثر معرفت حاصل می‏شود.

ادامه نوشته »

میزان صحّت اعمال بر معیار محبّت است

محبّت مانند برقی که بر خرمن بگذرد و ناگهان آنرا تبدیل به کومه خاکستر کند ، صفات رذیله از قبیل حسد ، بخل ، قساوت قلب ، شره ، جبن و غیره را می‏سوزاند و در وجود محبّ بر باد فنا می‏دهد ؛ و معلوم است که این است راه خدا و بس . یعنی سریع‏ترین راه و بهترین و کامل‏ترین و آسانترین راه وصول به مقصد است .

ادامه نوشته »