خانه / چگونه چیز قورت داده شده را در بیاوریم

چگونه چیز قورت داده شده را در بیاوریم

اگر کودک چیزی را قورت داد چه کنیم؟

بهداشت و سلامت

کودکان همه چیز را به دهان می برند و این کاملا طبیعی است. در واقع آنها با این کار جهان اطرافشان را می شناسند، اما یک روز در حالی که این موضوع برایتان عادی شده، ممکن است ناگهان متوجه شوید او چیزی مثل سکه، پیچ، مروارید یا تیله را بلعیده. در چنین شرایطی چه عکس العملی نشان می دهید؟ این مطلب، پاسخی است به این پرسش.

ادامه نوشته »