خانه / ترفندهای آشپزی (صفحه 3)

ترفندهای آشپزی

پاک کردن کنگر

برای راحتی کار می توانید به فاصله قد انگشت کوچک از ته شاخه ببرید و سرشاخه ها را جدا کرده هرکدام را جدا تمیز کنید.

ادامه نوشته »