خانه / شرح حدیث عنوان بصری

شرح حدیث عنوان بصری

جلسه ۲۱۹ شرح حدیث عنوان بصری: کیفیت ارتباط با دیگران در تحمل ناملایمات

بزرگان همیشه یادآور می‌شدند که: باید به آن نیّت، باطن و ارتباط بین شخص و عالم واقع نظر داشته باشد درحالی‌که ما فقط ظاهر افراد را در اعمال می‌بینیم و اینکه چه غرض و نیتی پشت این امر ظاهر دارد را نمی‌دانیم.

ادامه نوشته »