خانه / مباحث تاریخ

مباحث تاریخ

داستان بیعت زنان با پیغمبر اکرم صلّى الله علیه و آله و سلّم در مکّه‏

کتاب کاهش جمعیت

هند گفت: سوگند بخدا اى رسول خدا من در حالى بودم که دوست داشتم در روى زمین، افرادى ذلیل‏تر و خوارتر از اهل خیمه تو و اهل تو نباشند، و اینک حالم اینطور است که دوست دارم در روى زمین افرادى عزیزتر و گرامى‏تر از اهل این خیمه و این اهل بیت نباشند.

ادامه نوشته »

داستان مرحوم سردار کابلی و جعل سند شجره‌نامۀ خاندان آل آقا

بالأخره در برابر اصرار من گفت: ”اگر ما بگوییم نسب امام جمعه به شیخ مفید متّصل می‌شود، آیا حکمی از احکام دینی تغییر می‌کند؟ من که نمی‌خواهم او را سیّد معرّفی کنم تا ملازمه با تغییر موضوع و مورد، حکم شرعی داشته باشد!“ مرحوم سردار می‌فرمودند: «من که از شنیدن این سخنان به کلّی مبهوت گردیده بودم، پرسیدم: مقصود از این کار چیست؟! خندید و به شوخی گفت: ”ملک چشمه سفید!!!

ادامه نوشته »

سر تغییر “حی علی خیر العمل” توسط عمر بن خطّاب

این شخصیّت و روحیّه، به نماز دیدگاه یک عمل تکراری و سمبولیک می‌دهد که برای خالی نبودن جایگاه عبادی دین، خداوند آن را تشریع کرده است! و صد البتّه از نقطه نظر اهمّیت و ارزش نسبت به سایر تکالیف در رتبۀ آخر و پست‌تر قرار دارد تا چه رسد به جنگ و کشورگشایی و فتح بلاد و سلطۀ حکومت مرکزی بر اقطار و اقطاب عالم

ادامه نوشته »

کیفیت ولادت امیر المؤمنین در کعبه‏

مستجار

عباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب که شاهد قضیه بودند می‏گویند: دیدیم که دیوار خانه (در موضع مستجار) شکافته شد و فاطمه از آن داخل بیت شد، و از دیده نهان گردیده و شکاف خانه بهم آمد، و هر چه ما خواستیم در خانه را بگشائیم و از حال فاطمه اطلاع حاصل کنیم میسر نشد، دانستیم که این یکى از آیات و اسرار خداست.

ادامه نوشته »

مروری بر تاریخ‌ شیعه‌ در عصر امام‌ محمدتقی‌ علیه‌السّلام

امام‌ محمدتقي‌

امامت‌ الهیّه‌ چون‌ منابعش‌ از خدای‌ عَلاّم‌ سرچشمه‌ می‌گیرد، در آن‌ تفاوتی‌ میان‌ پسر هفت‌ ساله‌، و یا مرد هفتاد ساله‌ نمی‌باشد، و این‌ مسأله‌ عیناً مانند مسألۀ نبوّت‌ است‌، بنگرید به‌ عیسی‌ که‌ در گاهواره‌ سخن‌ گفت‌ و بنگرید به‌ یحیی‌ که‌ با توان‌ و قدرت‌ کتاب‌ را أخذ نمود و خداوند به‌ او حکم‌ را در حال‌ صباوت‌ عنایت‌ کرد.

ادامه نوشته »

در علم امام علیه السلام سن و سال شرط نیست

علم امام

یونس بن عبد الرحمن به آنها گفت: گریه را کنار گذارید بیائید فکرى کنیم تا زمانى که ابو جعفر (امام جواد) بزرگ نشده است ‏به چه کسى رجوع کنیم؟ ناگهان ریان بن صلت ‏برخاست و گلوى او را محکم بفشرد و سیلی هاى متواتر به صورت او بنواخت، و گفت امامت از طرف خداست، در این صورت اگر فرضا طفل یک روزه باشد به منزله عالمى بزرگ و شیخى عظیم القدر و مافوق آن خواهد بود

ادامه نوشته »

داستان اصحاب الرّس و سنّت‌ها و آداب جاهلی ایشان

امام علیه السّلام می‌فرماید: «مردم ایران اسامی ماه‌های خود را بر طبق همان اسامی شهرهای اصحاب الرّس قرار داده‌اند» و ما مشاهده می‌کنیم که در اوّل فصل بهار دوازده روز را به جشن و پای‌کوبی و عید می‌گذرانند و روز سیزدهم را به عنوان اخراج نحوست، از منزل و کاشانۀ خود به بیرون و صحرا می‌روند، آیا چنین مراسم و حوادثی جز پیروی و متابعت از آیین و رسم باطل و انحرافی نیاکان و گذشتگان، چیز دیگری می‌باشد؟!

ادامه نوشته »